İNSAN KAYNAKLARI

İnsan Kaynakları
Key  Holding  çatısı   altındaki  tüm  şirketlerimizde  İnsan  Kaynakları girişimleri  ve süreçlerinde merkezi bir bakış açısı benimsenmiş olup misyonumuz, vizyonumuz ve değerlerimiz aşağıdaki gibidir.

Vizyonumuz
Key Holding’ i, en  iyi  ve  potansiyel yetenekler için En çok çalışılmak istenilen iş yerlerinden biri haline getirmek.

Misyonumuz
Faaliyet gösterdiğimiz  sektörlerde iş  mükemmelliği, küresel liderlik  ve sürdürülebilir  büyümeyi  sağlayacak şekilde temel değerlerimizi tüm eylem ve İnsan Kaynakları süreçlerimize yaymaya çalışmak.

Bu anlamda, şirketlerimizdeki çalışanların sahip olmasını  beklediğimiz Değerlerimiz ve izleri Vizyonumuza Ulaştıracak Yetkinliklerimiz aşağıdaki şekildedir:

Değerlerimiz
Yüksek   seviyede   takım   ruhu,  saygı   ve   dürüstlük,   mükemmellik,  esneklik,    yenilikçilik,   girişimcilik, sürdürülebilirlik ve müşteri odaklı nitelikli işgücü.

Temel Yetkinlikler
• Yapıcı iletişim Kurmak
• Sonuçlara Ulaşmak
• Takım Çalışmasını Benimsemek
• Müşteri Odaklı Olmak
• Çeşitliliğe Saygı

Liderlik Yetkinlikleri
•  Motive etmek, Liderlik ve rehberlik yapmak
• Yenilikçi fikirleri desteklemek
• Kendini, ekibini ve organizasyonu geliştirmek
• Stratejik düşünceyi benimseme ve Vizyoner olma

Çeşitliliğe Saygımız ve Fırsat Eşitliği Politikamız
Bünyemizde çalışan herkes; cinsiyet,  ırk, renk, dil, din, inanç, ulusal köken, etnik köken, cinsel kimlik, felsefi ve siyasi  görüş, sosyal statü, medeni hal, sağlık durumu, engellilik, yaş  veya başka bir  nedenle  herhangi  bir şekilde ayrımcılık yapılmaksızın eşit kabul edilmektedir.

Benimsemiş  olduğumuz  Fırsat  Eşitliği  Politikamız  kapsamında    kadınların  da iş   hayatında  ve  toplumda ilerlemelerini  ve  güçlenmelerini  sağlayan   ulusal ve  kurumsal  politikaların  uygulanmasına önem vermekte kurumsal  istihdam  politikamız   kapsamında kültürel  çeşitlilik  ve  kaynaştırma  kültürünü desteklemekteyiz.

Key Holding’ in  hızla  büyüyen  ve sürekli gelişen yapısı içerisinde; isin gerekliliklerini, yetkinliklerini yerine getirebilecek  ve  performansı  ile  fark  yaratacak  adayları;  kendilerini her açıdan geliştirebilecekleri, motive eden,  ilham  veren,  başarıya  yönlendiren  ve  sürekli  gelişim  sağlayan  bir  çalışma  ortamında Key Holding çalışanı olmaya davet ediyoruz.

Açık iş ilanlarımıza Kariyer.net üzerinden de ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.
Teşekkür ederiz.

Key Holding İnsan Kaynakları